+38 044 334 75 04

BIRES_LAW_FIRM1

Методи оптимізації податків

Володимир Дишлюк, старший юрист АО «Bires»

Відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

При виплаті зарплати працівникові роботодавець повинен здійснити нарахування і відрахування з заробітної плати. В чому різниці між ними різниця?

При нарахуванні на заробітну плату роботодавцем здійснюється обов’язків платіж – єдиний соціальний внесок, я не зменшує дохід працівника і здійснюється роботодавцем самостійно.

Відрахування з заробітної плати – це витрати працівника, які роботодавець, як податковий агент, утримує з заробітної (доходу) працівника і перераховую їх до бюджету. До відрахувань відносяться податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

На сьогодні в України ставки зазначених податків і платежів наступні:

 • єдиний соціальний внесок – 22%;
 • податок на доходи фізичних осіб – 18%;
 • військовий збір – 1,5%.

Наприклад, якщо співробітнику нараховану заробітну плату в розмірі 10 000 гривень, то нарахування і відрахування з неї складатимуть:

 • єдиний соціальний внесок – 2 200 грн.;
 • податок на доходи фізичних осіб – 1 800 грн.;
 • військовий збір – 150 грн.

Працівник отримає «на руки» 8 050 грн., платежі до бюджету складуть 4 150 грн., а витрати роботодавця – 12 200 грн.

Зрозуміло, що таке навантаження являється досить суттєвим для роботодавців, і тому для оптимізації податків користуються різними методами, в тому числі і не законними – виплатою зарплати «в конвертах».

Для довідки: на сьогоднішній день за різними даними рівень «тінізації» заробітних плат становить 35 – 50 відсотків, а щорічні втрати бюджету від ухилення сплати податків на заробітну плату складаю від 25 до 90 мільярдів гривень

Однак не всі методи оптимізації податків являються незаконними.

Найпоширеніший з них – залучення додаткових працівників через передачу певних бізнес-процесів на виконання фізичним особам-підприємцям (ФОП), тобто – аутсорсинг.

Тобто, з ФОП укладаються договори підряду, виконання робіт або надання послуг, відповідно до яких підприємство-замовник оплачує результат роботи, а не сам процес. Всі ризики щодо вчасного та якісного надання послуг несе виконавець.

При цьому, обов’язки щодо сплати податків та обов’язкових платежів також сплачуються фізичною особою-підприємцем.

Якщо для прикладу, вартість робіт (послуг), які виконує ФОП платник єдиного податку третьої групи, складає 10 000 грн., то податки становитимуть:

 • єдиний соціальний внесок – 1320 грн.;
 • єдиний податок 5% – 500 грн.

ФОП отримає «на руки» 8 180 гривень, а витрати підприємства складуть 10 000 гривень.

Вже на такій сумі економія помітна, а при збільшенні платежів різниця буде відчуватися ще більше.

Але не варто відразу реєструвати всіх працівників підприємцями і заміняти трудові договори на господарські, адже тут теж є певні ризики.

Так, органи Держпраці можуть знайти в договорах з ФОП ознаки прихованих трудових відносин, що призведе до нарахування штрафних санкцій. До основних критеріїв прихованих трудових відносин можна віднести:

 • Періодичність отримання винагороди за виконанні роботи або надані послуги. Тобто, оплата за договором з ФОП не повинна співпадати з виплатою заробітної плати, а виконані роботи чи надані послуги повинні підтверджуватись відповідними актами.
 • Послуги надаються під контролем підприємства-замовника.
 • Отриманий дохід від даного підприємства є єдиним джерелом доходу для ФОП, тобто в нього не має інших замовників.
 • ФОП виконує роботи або надає послуги на робочу місці в підприємства замовника та дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку (режиму робочого часу і відпочинку).
 • Послуги надаються виключно з використанням обладнання, офісної техзніки та матеріалів замовника.

Тому, будуючи свою бізнес-структуру, варто враховувати наявні ризики та дотримуватись розумного балансу. Запорука успіху – якісно оформлена документація та правильно розроблені господарські договори.

28.10.2021
podatki