fbpx

Кешбек за юридичні послуги

Кешбек за юридичні послуги

Особа, маючи намір звернутись до суду для відновлення свого порушеного права, може скористатись допомогою адвоката. Витрати на правову допомогу,  у разі задоволення судом позовних вимог, мають бути відшкодовані іншою стороною.

Сторона справи, яка виграла спір, хоче отримати максимальне відшкодування усіх понесених нею витрат у зв’язку з розглядом справи, а сторона, яка програла – шукає будь-які способи, щоб лиш не нести цей тягар, та «креативить», щоб домогтись зменшення розміру судових витрат, а ще краще – відмови у їх стягненні.

Як уникнути зменшення або відмови у поверненні витрат на професійну правничу допомогу?

1. Роби те, що має значення для справи й вплине на результат розгляду справи.

Для включення всієї суми гонорару та фактичних витрат у відшкодування за рахунок відповідача має бути встановлено, що такі витрати позивача були необхідними, а розмір є розумний, виправданий, що передбачено у ст. 126 ГПК України та у ст. 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». При цьому, суди враховують не лише, чи передбачено виконання цих робіт договором, але й чи відповідають вони критерію необхідності – чи було їх вчинення обов’язковим, і чи доцільним було їх виконання – чи вплинули вони на перебіг розгляду справи.

У справі № 922/376/20 Верховний Суд встановив, що витрати на підготовку заяв по суті справи (позовних заяв, відзивів, відповідей на відзиви, заперечень, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву), як правило, підлягають відшкодуванню, оскільки вони відповідають критерію необхідності (їх надання вимагається згідно з процесуальним законом).

У той же час, витрати на аналіз законодавства, судової практики, підготовку додаткових пояснень чи інших процесуальних документів, які не є заявами по суті справи, і вчинення (виконання) яких не вимагається, згідно з процесуальним законом, не є обов’язковими для відшкодування у кожному без винятку випадку, проте можуть бути відшкодовані, якщо ця робота вплинула на розгляд справи.

2. Зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, можливе виключно на підставі клопотання іншої сторони.

Обов’язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення розміру витрат на адвоката.

При цьому, потрібно пам’ятати і мати на увазі, що:

  • cуд не наділений повноваженням, а відповідно – не вправі, зменшити розмір витрат на правничу допомогу з власної ініціативи, виключно за клопотанням іншої сторони (частина 5 статті 126 Господарського процесуального кодексу України).;
  • відсутність клопотання про зменшення розміру витрат на професійну правничу допомогу від іншої сторони виключає можливість суду самостійно (без указаного клопотання) зменшувати розмір витрат на професійну правничу допомогу (постанова КГС ВС від 03.10.2020 р. у справі № 922/445/19).

3. Сума судових витрат, заявлена до відшкодування, не повинна перевищувати суму, заявлену в попередньому (орієнтовному) розрахунку.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду встановив, що заявлена сума у справі № 922/3706/19 не збігається з попередніми розрахунками.

ВС відмовив у стягненні «гонорару успіху» з таких підстав.

Відповідно до ч. 6 статті 129 ГПК України, якщо сума судових витрат, заявлена до відшкодування, істотно перевищує суму, заявлену в попередньому (орієнтовному) розрахунку, суд може відмовити стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні судових витрат в частині такого перевищення, крім випадків, якщо сторона доведе, що не могла передбачити такі витрати на час подання попереднього (орієнтовного) розрахунку.

Для того, щоб уникнути зменшення або відмови у поверненні витрат на професійну правничу допомогу необхідно враховувати безліч моментів і аспектів. Насамперед, потрібно розуміти практичну реалізацію відшкодування витрат на професійну правничу допомогу, а саме вона відбувається в такі етапи:

1) попереднє визначення суми судових витрат на професійну правничу допомогу (стаття 124 Господарського процесуального кодексу України);

2) визначення розміру судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу між сторонами (стаття 126 Господарського процесуального кодексу України): – подання (1) заяви (клопотання) про відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу разом з (2) детальним описом робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, і здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги, та (3) доказами, що підтверджують здійснення робіт (наданих послуг) і розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи.

3)   розподіл судових витрат (стаття 129 Господарського процесуального кодексу України).

Виходячи із оглянутої практики, отримати в Україні відшкодування судових витрат на адвоката – реально. Але важливо дотримуватись вищезазначених норм законодавства на повернення правничої допомоги, на етапі попереднього визначення витрат подавати достовірну суму витрат, а також бути уважним та пам’ятати, що підлягає відшкодуванню саме та робота адвоката, яка пов’язана безпосередньо з його працею над даною судовою справою, а не над вивченням норм чинного законодавства «взагалі».

кнопка вверх