fbpx

Перевірки Держпраці-2020: діють нові Критерії оцінки ступеня ризику

Нові критерії оцінки ступеня ризику

20 травня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову No 383, якою визначено єдиний механізм проведення державного нагляду Державною службою України з питань праці та затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових перевірок за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду.

Постанова No 383 направлена на запровадження єдиного підходу до планування перевірок, зменшення кількості планових перевірок Держпраці відповідно до трьох ступенів ризику діяльності господарюючих суб’єктів.

Віднесення суб’єктів господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику у відповідній сфері державного нагляду (контролю) здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними Постановою, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.

Слід зазначити, що на відміну від Постанови Кабміну від 06.02.2019 № 233, якою раніше регулювалось питання перевірок Держпраці та встановлювались відповідні критерії ризику, нова Постанова значно розширила та деталізувала критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності – їх стало 19 замість 8. Також значно змінилася кількість балів для визначення ступеня ризику за окремими критеріями. Так, наприклад, якщо раніше за настання нещасного випадку на виробництві з тяжкими наслідками підприємству нараховувалось 12 балів, то за новою Постановою – лише 2 бали, при виявленні гострого або хронічного професійного захворювання (отруєння) у однієї працюючої особи кількість балів зменшено з 15 до 2.
При цьому, за відсутність на підприємстві системи управління охороною праці або незабезпечення роботодавцем контролю за її функціонуванням, актів з охорони праці, що діють у межах підприємства кількість балів збільшено з 2 до 3.
Хоча найвагомішим критерієм, за яким оцінюється ступінь ризику, було і лишається здійснення суб’єктом господарювання експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, виконання робіт підвищеної небезпеки (за ним нараховується 35 балів), нововведення, запроваджені Постановою Кабінету міністрів України від 20.05.2020р. №383 значно зменшують кількість суб’єктів господарювання, які відносяться до високого ступеня ризику, і, відповідно, зменшується частота перевірок. 

Планові перевірки Держпраці здійснюються щодо суб’єкта господарювання, що віднесений до:
– високого ступеня ризику — не частіше ніж один раз на 2 роки;
– середнього ступеня ризику — не частіше ніж один раз на 3 роки;
– незначного ступеня ризику — не частіше ніж один раз на 5 років.

Також приємним нововведенням для господарюючих суб’єктів, віднесених до середнього та незначного ступеня ризику, стало те, що в разі, коли за результатами планових та позапланових перевірок у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства, періодичність здійснення планових перевірок Держпраці збільшується в півтора рази:
– для середнього ступеня ризику — не частіше ніж один раз на 4,5 років;
– для незначного ступеня ризику — не частіше ніж один раз на 7,5 років.

Отже, прийняття Кабінетом міністрів України Постанови від 20.05.2020р. №383 дає змогу суб’єктам господарювання завчасно визначитись, до якого ступеня ризику вони відносяться, а при належній підготовці до перевірки Держпраці, приведенні у відповідність до вимог законодавства системи управління охороною праці та актів з охорони праці на підприємстві – значно зменшити періодичність планових перевірок.

Перевірки Держпраці-2020: діють нові Критерії оцінки ступеня ризику
кнопка вверх